SALADS

Rocket Salad

Arugula, Tomatoes, Red Onion, Reggiano, Fennel, Olives, White Balsamic, Vinaigrette